Kursy językowe PROGRES

Kursy językowe PROGRES to w naszej szkole najbardziej popularna forma zajęć zapewniająca uczestnikom dynamiczny postęp. Zajęcia prowadzone są w grupach standardowych czyli 3-4 lub 5-6 osób. Praca w grupie doskonale wpływa na motywację ucznia i daje możliwość rozwijania umiejętności językowych w zróżnicowanym środowisku. Grupy nie przekraczają ustalonej liczby osób (maks. 6 osób) co pozwala nam na stałą interakcję pomiędzy kursantami, jak również indywidualne podejście oraz ułatwia dostosowanie wymagań do każdego uczestnika. Ponadto, intencjonalnie ograniczona ilość osób daje każdemu z uczestników kursu czas na aktywną pracę

Kursy PROGRES dla dzieci w wieku szkolnym:

Tworzymy warunki naturalnego kontaktu z językiem obcym. Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się w języku obcym. Zależy nam na tym, aby rozwinąć w dzieciach pozytywne nastawienie do nauki języka obcego oraz ciekawość i tolerancję w stosunku do innych kultur.

W grupach młodszych nieodzowne jest wykorzystanie zabaw angażujących wszystkie zmysły (dzieci nadal potrzebują wiele ruchu) dlatego nauczyciel organizuje ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia: zgadywanki, mini wywiady, scenki sytuacyjne, dialogi, gry językowe,nowy materiał jest wprowadzany przy użyciu takich pomocy wizualnych jak plansze, karty obrazkowe, zdjęcia, plakaty, tablice interaktywne, rzutnik, DVD.

Kursy PROGRES dla młodzieży i dorosłych:

Na lekcjach mówimy dużo i wyłącznie w języku obcym, dzięki czemu poprawia się płynność i poprawność wypowiedzi słuchaczy. Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku uczestników, dlatego chętniej uczestniczą w zajęciach i szybciej się uczą. Każde spotkanie zaczynamy od powtórki materiału, co motywuje do pracy w domu i umożliwia uczenie się przez powtarzanie. Skupiamy się na wzbogacaniu słownictwa i wykorzystaniu go w rozmowie a nad gramatyką pracujemy w kontekście jej praktycznego użycia. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze.
Pokonasz strach przed mówieniem w języku obcym, a co za tym idzie zaczniesz mówić płynnie i poprawnie.
 

Kursy PROGRES z rozszerzeniem egzaminacyjnym - Egzamin 8-klasisty i Matura:

Wybierając kursy z rozszerzeniem egzaminacyjnym uzupełnisz wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa wymaganego na danym egzaminie. Ponadto zapoznasz się ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi. Rozwiniesz umiejętności płynnego wykorzystania szerokiego zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych, komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń.