Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

CENNIK 2017/2018

IND

 CENA PODSTAWOWA

 Rata x 9

 RABAT 10% RODZINNY

 Rata x 9

 RABAT 15% kontynuacja

 Rata x 9

1x45 min

 1 580  zł

 176  zł

 1 422  zł

 158  zł

 1 343  zł

 149  zł

1x60 min

 1 880  zł

 209  zł

 1 692  zł

 188  zł

 1 598  zł

 178  zł

2x45 min

 2 759  zł

 307  zł

 2 483  zł

 276  zł

 2 345  zł

 261  zł

 

 

 

 

 

 

 

GR 2-OS

 CENA PODSTAWOWA

 Rata x 9

 RABAT 10% RODZINNY

 Rata x 9

 RABAT 15% kontynuacja

 Rata x 9

1x45 min

 930  zł

 103  zł

 837  zł

 93  zł

 791  zł

 88  zł

1x60 min

 1 220  zł

 136  zł

 1 098  zł

 122  zł

 1 037  zł

 115  zł

2x45 min

 1 640  zł

 182  zł

 1 476  zł

 164  zł

 1 394  zł

 155  zł

 

 

 

 

 

 

 

GR 3-4 OS

 CENA PODSTAWOWA

 Rata x 9

 RABAT 10% RODZINNY

 Rata x 9

 RABAT 15% kontynuacja

 Rata x 9

1x45 min

 789  zł

 88  zł

 710  zł

 79  zł

 671  zł

 75  zł

1x60 min

 989  zł

 110  zł

 890  zł

 99  zł

 841  zł

 93  zł

2x45 min

 1 239  zł

 138  zł

 1 115  zł

 124  zł

 1 053  zł

 117  zł

 

 

 

 

 

 

 

GR 5-6 OS

 CENA PODSTAWOWA

 Rata x 9

 RABAT 10% RODZINNY

 Rata x 9

 RABAT 15% kontynuacja

 Rata x 9

1x60 min

 829  zł

 92  zł

 746  zł

 83  zł

 705  zł

 78  zł

2x45 min

 1 029  zł

 114  zł

 926  zł

 103  zł

 875  zł

 97  zł

 

 

CENNIK TEDDY EDDIE

 

 ZESTAW KURSANTA o wart. 187 zł (TE MINI 95 zł) WLICZONY W CENĘ

Rabat RODZINNY (10%) na kursy Teddy Eddie nie obejmuje ZESTAWU kursanta 

 

 CENA
PODSTAWOWA

 RATA
PIERWSZA

 POZOSTAŁE
8 RAT

 RABAT
RODZINNY
TE

 RABAT
RODZINNY
RATA
PIERWSZA

 POZOSTAŁE
8 RAT

 TE MINI
1x35 min


TE PLAY
TE STANDARD
2x35 min

 

589 zł 


 

1 179  zł

 

150 zł


 

 251  zł

 

55 zł


 

 116  zł

 

540 zł


 

 1 080  zł

 

140 zł


 

 248  zł

 

   50 zł 


 

104 zł

 

 TE ABC
2x45 min


 

1 298  zł


 

264  zł


 

129  zł


 

1 187  zł


 

259  zł


 

 116  zł


  

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N   S Z K O Ł Y   J Ę Z Y K Ó W   O B C Y C H     a n t

 

 

 

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH wraz z niniejszym regulaminem i HARMONOGRAMEM WPŁAT określa organizacyjne warunki działania szkoły i stanowi element oferty SJO ant. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kursów. Znajomość określonych zasad oraz ich akceptacja poświadczona podpisem na UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH stanowi nieodzowny warunek wpisu na listę uczniów Szkoły Języków Obcych  a n t.

 

 

 

 1. Szkoła Języków Obcych ant jest placówką prywatną kształcącą w zakresie języków obcych.
 2. Zajęcia prowadzone są w siedzibach szkoły.
 3. Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom znajomości języka lub rekomendację nauczyciela w przypadku osób kontynuujących. Liczebność grup określana jest każdorazowo w ofercie kursu, najczęściej nie przekracza 6 osób.
 4. W czasie trwania kursu nauczyciele odnotowują postępy uczniów. Uczniowie, którzy ukończyli pomyślnie kurs, przystąpili do egzaminu oraz uczęszczali na przynajmniej 75% zajęć otrzymują na zakończenie certyfikat zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference).
 5. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o systematyczny kontakt z nauczycielem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych. Sama obecność na zajęciach bez pracy własnej zazwyczaj nie wystarcza, aby opanować nauczany materiał.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie odbywania się zajęć odpowiada nauczyciel. Nauczyciel, ani żaden pracownik SJO ant, nie bierze odpowiedzialności za dziecko przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć. W czasie zajęć rodzice mogą przebywać w sali lekcyjnej bądź w poczekalni. Rodzice lub opiekunowie dzieci przyprowadzają dzieci na zajęcia i odprowadzają je do domu.
 7. Cena kursu określana jest każdorazowo w ofercie na dany rok szkolny. Jest ona wyliczana w oparciu o gwarantowaną liczbę godzin kursu. Płatność podzielona jest na 9 równych rat, niezależnie od ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu – rata jest stała. SJO ant gwarantuje przeprowadzenie godzin gwarantowanych w danym roku szkolnym.
 8. Płatności należy uiszczać wyłącznie na konto bankowe SJO ant lub w biurze na ul. Kościuszki 14/3 w Rybniku.
 9. Podręczniki dla uczestników kursu może zapewnić Szkoła Języków Obcych ant. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu, jednak przy ich zakupie (nieobowiązkowym) przysługuje rabat w wysokości 15%.
 10. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, ferii szkolnych oraz dni ustawowo wolnych. Zajęcia wypadające z powodu w/w nie są odrabiane, gdyż nie są wliczane w sumę godzin gwarantowanych.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczania opłaty za kurs wg harmonogramu wpłat, także w przypadku nieobecności na zajęciach.
 13. W razie nieobecności lektora szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub do odrobienia odwołanych zajęć w uzgodnionym z grupą terminie.
 14. W przypadku niestawienia się grupy na zajęciach, bez uprzedniego ustalenia tego faktu z nauczycielem, zajęcia nie zostaną odrobione.

 

 

 

Dyrektor SJO ant

 

mgr Magdalena Kania

 

 

H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M      W  P  Ł  A  T :
__________________________________________

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

Rata

Termin płatności

Potwierdzenie wpłaty

I rata

do 05 października 2017

 

 

II rata

do 10 listopada 2017

 

 

III rata

do 10 grudnia 2017

 

 

IV rata

do 10 stycznia 2018

 

 

V rata

do 10 lutego 2018

 

 

VI rata

do 10 marca 2018

 

 

VII rata

do 10 kwietnia 2018

 

 

VIII rata

 

do 10 maja 2018

 

 

IX rata

do 10 czerwca 2018

 

 

                 

Płatności należy uiszczać wyłącznie na konto bankowe SJO ant lub w biurze

UWAGA

NOWY NUMER KONTA

 

26 1950 0001 2006 0515 5008 0002

Nasze placówki
TOP