Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Cennik 2018/2019

IND

 

CENA PODSTAWOWA

 

Rata x 9

 

RABAT 20%
(kontynuacyjny lub rodzinny)
    

 

Rata x 9

31 x 45 min

 

 1 690  zł 

 

 188  zł 

 

 1 352  zł 

 

 150  zł 

31 x 60 min

 

 1 990  zł 

 

 221  zł 

 

 1 592  zł 

 

 177  zł 

31 x 90 min

 

 2 990  zł 

 

 332  zł 

 

 2 392  zł 

 

 266  zł 

                 

GR 2-OS

 

CENA PODSTAWOWA

 

Rata x 9

 

RABAT 20 %

 

Rata x 9

31 x 60 min

 

 1 360  zł 

 

 151  zł 

 

 1 088  zł 

 

 121  zł 

31 x 90 min

 

 1 760  zł 

 

 196  zł 

 

 1 408  zł 

 

 156  zł 

                 

GR 3-4 OS

 

 CENA PODSTAWOWA

 

Rata x 9

 

RABAT 20 %

 

Rata x 9

31 x 60 min

 

 1 090  zł 

 

 121  zł 

 

 872  zł 

 

 97  zł

31 x 90 min

 

 1 390  zł 

 

 154  zł 

 

 1 112  zł 

 

 124  zł 

                 

GR 5-6 OS

 

CENA PODSTAWOWA

 

Rata x 9

 

RABAT 20 %

 

Rata x 9

31 x 60 min

 

 990  zł 

 

 110  zł 

 

 792  zł 

 

 88  zł

31 x 90 min

 

 1 190  zł 

 

 132  zł 

 

 952  zł 

 

 106  zł 

  

PROGRAM EGZAMINACYJNY 
Egzamin 8-klasisty
Egzamin gimnazjalny
MATURA

GR 2-OS

 

  CENA PODSTAWOWA

 

Rata x 7

 

 RABAT 20% (kontynuacyjny lub rodzinny) 

 

Rata x 7

STANDARD
24 x 90min

 

 1 690  zł 

 

 241  zł 

 

 1 352  zł 

 

 193  zł 

INTENSYWNE
48 x 90 min

 

 3 200  zł 

 

 457  zł 

 

 2 560  zł 

 

 366  zł 

                 

GR 3-4 OS

 

  CENA PODSTAWOWA

 

Rata x 7

 

  RABAT 20 %

 

Rata x 7

STANDARD
24 x 90min

 

 1 260  zł 

 

 180  zł 

 

 1 008  zł 

 

 144  zł 

INTENSYWNE
48 x 90min

 

 2 400  zł 

 

 343  zł 

 

 1 920  zł 

 

 274  zł 

                 

GR 5-6 OS

 

  CENA PODSTAWOWA

 

Rata x 7

 

  RABAT 20 %

 

Rata x 7

STANDARD
24 x 90min

 

 1 190  zł 

 

 170  zł 

 

 952  zł 

 

 136  zł 

INTENSYWNE
48 x 90min

 

 2 260  zł 

 

 323  zł 

 

 1 808  zł 

 

 258  zł 

 

 

  TEDDY EDDIE  

 

   W CENIE KURSU:   

 

  Zestaw kursanta oraz PLAC ZABAW on-line  

 

  CENA
PODSTAWOWA

 

  RATA
PIERWSZA

 

POZOSTAŁE
8 RAT

 

RABAT
KONTYNUACJA 10%

 

RABAT
RATA PIERWSZA

 

POZOSTAŁE
8 RAT

30x35 min
TE MINI

 800  zł 

 

 120  zł 

 

 89  zł

 

 730  zł 

 

 120  zł 

 

 77  zł

60x35 min
TE PLAY
TE STANDARD

 1 260  zł 

 

 260  zł 

 

 129  zł 

 

 1 153  zł 

 

 260  zł 

 

 112  zł 

60x45 min
TE ABC
TE SCHOOL

 1 400  zł 

 

 280  zł 

 

 145  zł 

 

 1 279  zł 

 

 280  zł 

 

 125  zł 

 

 

 

R E G U L A M I N   S Z K O Ł Y   J Ę Z Y K Ó W   O B C Y C H     a n t

 

 

 

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH wraz z niniejszym regulaminem i HARMONOGRAMEM WPŁAT określa organizacyjne warunki działania szkoły i stanowi element oferty SJO ant. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kursów. Znajomość określonych zasad oraz ich akceptacja poświadczona podpisem na UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH stanowi nieodzowny warunek wpisu na listę uczniów Szkoły Języków Obcych  a n t.

 

  

1. Szkoła Języków Obcych ant jest placówką prywatną kształcącą w zakresie języków obcych.

2. Szkoła Języków Obcych ant posiada licencję i jest akredytowanym centrum metody TEDDY EDDIE.

3. Zajęcia prowadzone są w siedzibach szkoły.

4. Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom znajomości języka lub rekomendację nauczyciela w przypadku osób kontynuujących. Liczebność grup określana jest każdorazowo w ofercie kursu, najczęściej nie przekracza 6 osób.

5. W czasie trwania kursu nauczyciele odnotowują postępy uczniów. Uczniowie, którzy ukończyli pomyślnie kurs, przystąpili do egzaminu oraz uczęszczali na przynajmniej 75% zajęć otrzymują na zakończenie certyfikat zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference).

6. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy proszeni są o systematyczny kontakt z nauczycielem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych. Sama obecność na zajęciach bez pracy własnej zazwyczaj nie wystarcza, aby opanować nauczany materiał.

7. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie odbywania się zajęć odpowiada nauczyciel. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na Zajęcia odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie Prawni Kursantów Nieletnich lub opiekunowie faktyczni. Nauczyciel, ani żaden pracownik SJO ant, nie bierze odpowiedzialności za dziecko przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć. W czasie zajęć rodzice mogą przebywać w sali lekcyjnej bądź w poczekalni. Rodzice lub opiekunowie dzieci przyprowadzają dzieci na zajęcia i odprowadzają je do domu.

8. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Opiekun Prawny ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Kursanta Nieletniego szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu.

9.  Cena kursu określana jest każdorazowo w ofercie na dany rok szkolny. Jest ona wyliczana w oparciu o gwarantowaną liczbę godzin kursu. Płatność podzielona jest na 9 równych rat, niezależnie od ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu – rata jest stała. SJO ant gwarantuje przeprowadzenie godzin gwarantowanych w danym roku szkolnym. 

10. Płatności należy uiszczać wyłącznie na konto bankowe SJO ant lub w biurze na ul. Kościuszki 14/3 w Rybniku.

11. Cena kursu ogólnego i egzaminacyjnego nie obejmuje podręcznika. 

12.  Cena kursu Teddy Eddie obejmuje zestaw kursanta w skład którego wchodzi: podręcznik, poradnik dla rodziców, audio CD, multirom DeDOMO, dostęp do platformy multimedialnej z grami edukacyjnymi, mini zestaw z obrazkami lub naklejkami i teczka.

13.  Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, ferii szkolnych oraz dni ustawowo wolnych. Zajęcia wypadające z powodu w/w nie są odrabiane, gdyż nie są wliczane w sumę godzin gwarantowanych. 

14. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin prowadzenia zajęć.

15. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczania opłaty za kurs wg harmonogramu wpłat, także w przypadku nieobecności na zajęciach.

16. W razie nieobecności lektora szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub do odrobienia odwołanych zajęć w uzgodnionym z grupą terminie.

17. W przypadku niestawienia się grupy na zajęciach, bez uprzedniego ustalenia tego faktu z nauczycielem, zajęcia nie zostaną odrobione.

18. W przypadku notorycznego (co najmniej 3 razy z rzędu) odwoływania zajęć przez Kursanta, godziny niezrealizowane do końca danego semestru nie podlegają odliczeniu. Godziny te traktowane są jako zrealizowane.  

Dyrektor SJO ant

mgr Magdalena Kania

 

 

H  A  R  M  O  N  O  G  R  A  M      W  P  Ł  A  T :
__________________________________________

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

Rata

Termin płatności

Potwierdzenie wpłaty

I rata

do 05 października 2018

 

 

II rata

do 10 listopada 2018

 

 

III rata

do 10 grudnia 2018

 

 

IV rata

do 10 stycznia 2019

 

 

V rata

do 10 lutego 2019

 

 

VI rata

do 10 marca 2019

 

 

VII rata

do 10 kwietnia 2019

 

 

VIII rata

 

do 10 maja 2019

 

 

IX rata

do 10 czerwca 2019

 

 

                 

Płatności należy uiszczać wyłącznie na konto bankowe SJO ant lub w biurze

NUMER KONTA 

26 1950 0001 2006 0515 5008 0002

Nasze placówki
TOP